Skip to main content

Гомдлын тохиргоо

Гомдол бүртгэл нь тухайн байгууллагат ирсэн бүхий л санал гомдол, хүсэлтийг бүртгэж хадгалж авах үүрэгтэй юм. Харин гомдлын тохиргоо нь энэ бүртгэлийн системийн бүтэц болон агуулгыг зохицуулагч юм.

Тохиргоог нь хийх гэж буй төрлөө идэвхжүүлээд хамгийн дээд хэсэгт байрлах харилцагч байгууллагатай холбоотой юу эсвэл танай өөрийн салбартай холбоотой юу гэдгийг сонгоно. Салбар сонголтыг сонгосон тохиолдолд бүр дэлгэрэнгүйгээр хариуцах ажилтныг ч сонгож болно.
Хэрэв амралтын өдрүүдээр ажиллах бол ажиллана гэсэн боксыг чеклээд ажлын цагийн хуваариа оруулна.