Skip to main content

Helpy сургалтыг эндээс

Training videos

Easy to Use

Глориа Стэйнем

"Бидний хамгийн эхний асуудал бол сурахгүй байгаа явдал биш, сурсан хэрэггүй зүйлээ гээх явдал юм."

Focus on What Matters

Жон Холт

"Сурах нь заалгасны үр дүн бус, суралцагчийн өөрийнх нь идэвх зүтгэлийн үр дүн билээ."

Powered by React

Абигайл Адамс

"Хүн хэзээ ч юмыг санаандгүйгээр сурдаггүй. Аливааг сурахын тулд тэмүүлж, хичээнгүйлэх ёстой."