Skip to main content

Урсдаг зар

Урсдаг зар нь дуудлага удирдах цонхны дээд хэсэгт байрлах зарлал хэсгээр гүйх текстийг хэлнэ. Урсдаг зарыг, мэдээ мэдээлэл хүргэх, төрсөн өдөр, хурал зөвлөгөөн гэх мэт байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд ашиглана.

ursdag zar

Зар явж эхлэх болон дуусах огноог сонгож, ямар текстийг урсгах вэ гэдгээ бичээд, идэвхтэй гэсэн хэсгийг check-лэж хадгалснаар идэвхижнэ. Мөн засах, устгах боломжтой.

Харагдах байдал:

1. ursdag zar

2. ursdag zar