Skip to main content

Масс дуудлага

Масс дуудлага нь мэдээллийг олон хүнд нэгэн зэрэг хүргэхэд ашиглагддаг.

“Нэмэх” товчин дээр дарж шинээр масс дуудлагын даалгавар үүсгэх цонхыг нээнэ.